НОВИНИ - АРХИВ

ИСС ОРГАНИЗИРА КРЪГЛА МАСА НА ТЕМА „ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАЗВИТИЕ НА РОДОПСКИЯ РЕГИОН ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ И ИНСТРУМЕНТИТЕ НА ТРАНСГРАНИЧНОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО С РЕПУБЛИКА ГЪРЦИЯ

На 13 май от 9.00 часа в гр. Смолян, в конферентната зала на "АРЕКСИМ" ЕООД ще се проведе кръгла маса на тема "Възможности за развитие на Родопския регион чрез използване средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове и инструментите на трансграничното сътрудничество с Република Гърция". Събитието се организира от Икономическия и социален съвет (ИСС) на Република България с подкрепата на Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК) като специално участие ще вземе президентът на ЕИСК Анри Малос.

Участие в регионалната среща ще вземат Дора Янкова – народен представител, председател на парламентарната група за приятелство с Гърция, областният управител на Смолян инж. Димитър Кръстанов, представител на Министерство на регионалното развитие, председателят на ИСС проф. Лалко Дулевски, членове на ЕИСК и на ИСС, кметове и представители на 28 общини, членове на Родопската туристическа асоциация, социалните партньори в региона, неправителствени организации и медии.

В рамките на форума ще бъдат представени конкретни практически възможности за развитието на региона, възможностите за партньорство между представители на местната власт, бизнеса и неправителствени организации.

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава