НОВИНИ - АРХИВ

СКК ПРИЗОВАВА СТРАНИТЕ ЧЛЕНКИ НА ЕС ДА РАТИФИЦИРАТ ДОГОВОРА ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА БЪЛГАРИЯ КЪМ ЕС

Смесеният консултативен комитет Европейски съюз – България (СКК) призовава националните парламенти на страните членки на ЕС да ратифицират Договора за присъединяване на България към ЕС. Този текст е записан в съвместна декларация, която приеха вчера членовете на СКК в Брюксел. Предложението за включване на този текст в съвместната декларация е на двамата съпредседатели на СКК д-р Желязко Христов и Анри Малос.

Това беше последната среща на СКК, но междувременно Комитетът ще продължи да наблюдава политическото развитие, свързано с присъединяването на България към ЕС, се казва още в декларацията.

Смесеният консултативен комитет Европейски съюз – България е учреден през юли 1998 г. с цел да подкрепи Съвета по асоцииране в насърчаването на диалога и сътрудничеството между групите икономически и социални интереси в Европейската общност и в България.

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава