НОВИНИ - АРХИВ

ИСС БЕ СЪОРГАНИЗАТОР НА ПУБЛИЧНО ИЗСЛУШВАНЕ НА ТЕМА: "ПОЛИТИКИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ИЗОСТАНАЛИТЕ РЕГИОНИ"

От ляво на дясно: Лазар Лазаров, зам.-министър на труда и социалната политика; проф. Лалко Дулевски, председател на ИСС; Анри Малос, президент на Европейския икономически и социален комитет; Михаил Миков, председател на Народното събрание на Република България; Зинаида Златанова, заместник министър-председател; Десислава Терзиева, министър на регионалното развитие.


 

Президентът на Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК) Анри Малос и председателят на Икономическия и социален съвет (ИСС) на Република България проф. Лалко Дулевски участваха в публично изслушване на тема "Политики за развитие на изостаналите региони", което се проведе на 14 май в зала "Изток" на Народното събрание (НС).

Срещата бе съвместна инициатива на Народното събрание на Република България, ИСС и ЕИСК, и се реализира под патронажа на председателя на НС Михаил Миков. Във форума взеха участие представители от парламентите на Република Гърция и Република Румъния, заместник министър-председателят Зинаида Златанова, членове на българското правителство, заместник-председателят на НС Алиосман Имамов, председатели на парламентарни комисии, народни представители, членове на ЕИСК и ИСС, експерти. Всички участници приветстваха формата на срещата и определиха събитието като една иновативна европейската практика.

„Вътрешно-регионалните диспропорции между областите и общините, между София и останалите големи градове, са все проблеми, които не са само български, а и на нашите съседи и на цяла Европа”, каза при откриването на форума председателят на Народното събрание Михаил Миков. Трябва да настояваме за една по-категорична, по-силна, по-ясна политика за кохезия в Европейския съюз, заяви още г-н Миков. "Въпросът с изостаналите региони е част от една голяма политическа и философска тема за неравенството. Преодоляването на различията между районите изисква прилагане на комплексни европейски, национални и местни политики", добави той.

Президентът на ЕИСК Анри Малос подчерта, че „като представители на гражданското общество трябва да помогнем за кохезията между обществата, да помогнем за осъществяването на реформите, защото животът е постоянна промяна”. Той открои като приоритет на своето председателство на ЕИСК политиките за регионално развитие, селските райони и намирането на решения на проблемите, особено в страните от Източна Европа.

„Европейският икономически и социален комитет е една от европейските институции, институцията на гражданския диалог, която участва активно в обществените дебати, тя не взема решения, задачата й е да инициира и участва в дискусии като таза ”, допълни г-н Малос. Трябва да запазим разнообразието в ЕС, но развивайки регионите, посочи президентът на ЕИСК и припомни мотото на ЕС „Единни в многообразието”.

В своите изказвания вицепремиерът Зинаида Златанова и министърът на регионалното развитие Десислава Терзиева посочиха, че намаляването на социално-икономическото различие между регионите в България е основен приоритет на правителството и е заложено в проекта на Споразумението за партньорство между България и ЕС. Един от най-важните приоритети на ЕС за периода 2014 – 2020 г. е териториалното развитие както на национално ниво, така и в рамките на ЕС, подпомагането на по-слабо развитите региони за преодоляване на изоставането и осигуряване на растеж.

Проф. Дулевски заяви, че в България липсва пълната практическа информация за местния бизнес, местните синдикални организации и местната власт за възможностите през следващия програмен период. Според него първата стъпка, която трябва да се направи е съответните министерства и отговорни институции да сведат цялата информация в ясен, достъпен вид за да може местният бизнес и общините да разберат с какви възможности разполагат.

Председателят на ИСС предложи да се направи допълнителна оценка на въздействието върху всички мерки, програми - целия инструментариум, който може да се използва в следващия период, по отношение на демографското развитие. "Териториите са в критична ситуация по отношение на демографското развитие и ние сме длъжни да кажем тази истина, за да се търси адекватно решение”, каза проф. Дулевски.

Икономическият и социален съвет има конкретни предложения за преодоляване на изоставането на регионите и ще излезе със становище относно политики и възможности за развитие на изостаналите райони, като ще бъдат визирани поне два района, Троянския - Северозападния и Смолянския – Родопски регион, посочи проф. Дулевски. Той информира присъстващите за инициативата да се създаде неформален форум в Смолян – форум „Родопи” и декларираната подкрепа на Съвета и лично на президента на ЕИСК Малос. Друга предстояща инициатива на ИСС е организирането на българо-гръцки форум за развитие на трансграничното сътрудничество, съвместно с гръцкия ИСС и с подкрепата на президента на ЕИСК Малос.

Проф. Дулевски предложи да се създаде подобен неформален форум в Северозападна България, като се поканят за участие представители на румънските и на сръбските институции. "Ще бъдем благодарни, ако този форум бъде подкрепен и от парламентите на трите страни", каза Дулевски.

„Тези неформални форуми трябва да са инструмент за надеждата на хората”, каза в заключение проф. Дулевски.

Изказвания направиха депутатът от парламента на Румъния Ана Бирчал и народният представител в Камарата на депутатите на Гърция Йоанис Кефалоянис. Г-н Кефалоянис изтъкна, че е наложително да се преразгледа цялата политика на държавите членки и изпълнението на стратегията Европа 2020, защото въпреки политиката на сближаване в следствие на кризата Европа не е показала необходимите резултати

Ана Бирчал отбеляза, че за нашите държави е много добре, че кохезионната политика остава една от приоритетните на ЕС. Това е продиктувано от нуждата да се справим от една страна с конкурентния натиск за ЕС в глобален аспект, а от друга страна – заради вътрешните предизвикателства, свързани с преодоляването на социалните и икономическите различия. Споделеният опит и доброто сътрудничество са основна съставка в рецептата за засилване на нашия регион в ЕС и извън него, допълни г-жа Бирчал.

В дискусията се включиха народни представители, членове на Европейския икономически и социален комитет, представители на държавни институции, кметове и областни управители.

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава