НОВИНИ - АРХИВ

ИСС ОРГАНИЗИРА ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО РЕГИОНАЛНА КРЪГЛА МАСА, ПОСВЕТЕНА НА СОЦИАЛНАТА ИКОНОМИКА И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

Икономическият и социален съвет на България (ИСС) в партньорство с Министерството на труда и социалната политика (МТСП) и Община Велико Търново организира регионална кръгла маса на тема: “Социалната икономика и социалното предприемачество в България – възможности и предизвикателства пред младите хора”, която ще се проведе на 7-ми юли 2014 г. /понеделник/ от 9.30 ч. в зала „Нова зала” в Община Велико Търново.

ИСС фокусира общественото внимание върху ползите, проблемите и предизвикателствата пред развитието на социалната икономика и социалното предприемачество в България, като прие редица актове по темата. Социалните предприятия са феномен, който набира скорост в България и се подкрепя чрез фондовете на Европейския съюз през програмния период 2014-2020 г.

Целта на предстоящата дискусия е да се повиши осведомеността на местната власт, бизнеса и другите заинтересовани страни за възможностите и условията за развитие на социално предприемачество, да се популяризират добрите практики на социалните предприятие от региона, да се откроят възможностите пред младите хора.

Дискусията в община Велико Търново е третата от поредица регионални кръгли маси, които ИСС провежда в страната. За участие във форума са поканени представители на областната и общинска администрация на Велико Търново, представители на МОН и МТСП и регионалните им структури,  социални предприятия, студенти, ученици, директори и учители, както и представители на структурите на  синдикалните и работодателски организации от областта, членове на Икономическия и социален съвет и др.

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава