НОВИНИ - АРХИВ

ИКОНОМИЧЕСКИЯТ И СОЦИАЛЕН СЪВЕТ ИСКА ОБЩЕСТВЕНА ДИСКУСИЯ ПО ПРОЕКТА НА ЗДРАВНА СТРАТЕГИЯ И СТАНОВИЩЕТО СИ

Икономическият и социален съвет ще покани на широка обществена дискусия през септември т.г. държавни институции, професионални и граждански организации, за да се обсъди проектът на Националната здравна стратегия 2007 – 2012 г. и становището на ИСС по него.

Пленарната сесия на ИСС днес прие с пълен консенсус становището си по проекто документа на Министерството на здравеопазването. ИСС настоява здравната стратегия на страната да бъде преработена с широко участие на обществеността, да се направи задълбочен анализ на състоянието на здравеопазването в момента; да се дефинират ясно финансовите ресурси за следващия период; да се конкретизира съдържанието на пакета здравни услуги, до който всеки осигурен ще има достъп; да се осигури представителство на пациентите и социалните пратньори при вземане на решения, да има реална равнопоставеност между селското и градското население по отношение на качеството на услугите и т.н.

За подготовката на становището бяха потърсени мнения на професионални и граждански организации, свързани със здравеопазването. Докладчик на становището бе д-р Желязко Христов, председател на Комисията по международно сътрудничество и евроинтеграция на ИСС и председател на КНСБ.

Становището бе разработено по собствена инциатива на ИСС.

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава