НОВИНИ - АРХИВ

ИСС ОРГАНИЗИРА РЕГИОНАЛНА КРЪГЛА МАСА В БУРГАС, ПОСВЕТЕНА НА СОЦИАЛНАТА ИКОНОМИКА, СОЦИАЛНОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И БОРБАТА С МЛАДЕЖКАТА БЕЗРАБОТИЦА

Икономическият и социален съвет на България (ИСС) в партньорство с Министерството на труда и социалната политика (МТСП) и Община Бургас организира регионална кръгла маса на тема: “Социалната икономика и социалното предприемачество в България. Възможности за заетост и предизвикателствата пред младите хора.”, която ще се проведе на 13-ти октомври 2014 г. /понеделник/ от 9.30 ч. в зала „Георги Баев” на Културен център „Морско казино“, гр. Бургас.

ИСС фокусира общественото внимание върху ползите, проблемите и предизвикателствата пред развитието на социалната икономика и социалното предприемачество в България, като прие редица актове по темата. Социалните предприятия са феномен, който набира скорост в България и се подкрепя чрез фондовете на Европейския съюз през програмния период 2014-2020 г.

Целта на настоящата дискусия е да се повиши осведомеността на местната власт, бизнеса и другите заинтересовани страни за възможностите и условията за развитие на социално предприемачество, да се популяризират добрите практики на социалните предприятие от региона, да се откроят възможностите пред младите хора.

В редица  свои документи ИСС изрази своите позиции и предложения относно образованието и професионалната квалификация в България. В предстоящата среща в отделен панел ще бъдат поставени на дискусия действията в подкрепа на младите хора и борбата с младежката безработица на местно ниво, както и старта на европейската инициатива „Гаранция за младежта”. Участниците ще се запознаят с възможностите за квалификация и заетост, които предоставя ОП „РЧР” 2014-2020 г.

Дискусията в община Бургас е част от поредицата регионални кръгли маси, които ИСС провежда в страната. За участие във форума са поканени представители на областната и общинска администрация на Бургас, представители на МОН и МТСП и регионалните им структури,  социални предприятия, студенти, ученици, директори и учители, както и представители на структурите на синдикалните и работодателски организации от областта, членове на Икономическия и социален съвет и др.

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава