НОВИНИ - АРХИВ

ИСС ПРОВЕДЕ КОНСУЛТАЦИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕТО НА ПОДХОДА „ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ”

Днес, 17 октомври 2014 г., в Икономическия и социален съвет (ИСС) се проведе консултативна среща, на която бе обсъден проект на становище на Съвета на тема „Подхода „Водено от общностите местно развитие” като инструмент на политиката на сближаване за периода 2014-2020г. и неговото прилагане в България”.

Консултацията се състоя в рамките на разширено заседание на две от комисиите на ИСС – Комисия по регионална политика, устойчиво развитие и околна среда и Комисията по бюджет, финанси, застраховане и осигуряване. В нея участваха Добринка Кръстева, директор на Дирекция „Програмиране на средствата от ЕС” от администрацията на Министерски съвет, представители на Националното сдружение на общините в България, Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури, Министерство на труда и социалната политика, Министерство на регионалното развитие и Министерство на образованието и науката, както и представители на Местни инициативни групи.

Подходът „Водено от общностите местно развитие” е включен в Споразумението за партньорство на България с Европейския съюз 2014-2020 г. като част от интегрираното териториално развитие на страната ни и ИСС отчита значението му за развитие на специфичните райони на страната ни.

В рамките на дискусията всички участници в консултация имаха възможност да изразят своите мнения по проекта на становище и бяха направени редица конструктивни предложения. В заключение и двете страни изразиха удовлетворението си от проведената консултация и заявиха, че становището е навременнно и се надяват то да бъде от полза на развитието на България.

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава