НОВИНИ - АРХИВ

ИСС ПРОВЕДЕ КОНСУЛТАТИВНА СРЕЩА НА ТЕМА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО В БЪЛГАРИЯ

На 14 ноември 2014 г. в Икономическия и социален съвет (ИСС) се проведе консултация във връзка с разработен проект на становище на Съвета на тема „Здравеопазването в България – проблеми и възможни решения”.

Заседанието бе водено от заместник-председателя на ИСС проф. Нено Павлов. Освен членове на Съвета, на срещата присъстваха д-р Румяна Тодорова, управител на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и представители на НЗОК, Българския лекарски съюз, Националната пациентска организация, Сдружението на общинските болници, директори на болници, експерти.

В качеството си на докладчик по становището, д-р Иван Кокалов представи пред участниците основните акценти от документа. По думите му основната цел на ИСС е да се предизвика сериозен обществен дебат, в който да се представят позициите на гражданското общество за състоянието, проблемите и насоките за промяна на съществуващата здравна система. Д-р Кокалов обеляза, че предприетите мерки в областта на здравното осигуряване не са подчинени на обща концепция, която да обединява усилията на държавата, работодателите и населението за постигане на ново отношение към здравето на хората.

Предложенията, които ИСС отправя чрез разглежданото становище имат за цел също да се защитят интересите и да се гарантират правата на осигурените лица и на населението като цяло, да се подобри финансовото състояние и да се повиши ефективността от системата на здравеопазване. Небходимо е да се осигурят качествени здравните услуги, отговарящи на европейските стандарти, да се гарантира по-голяма справедливост, равнопоставеност и достъпност на осигурените лица до качествена медицинска помощ, както и да се осигури и гарантира прозрачност и информираност на обществото за състоянието, поведението и резултатите от функционирането на системата.

В последвалата дискусия всички участници в консултацията се изказаха и направиха конкретни предложения. Те изразиха своята удовлетвореност от срещата, като заявиха, че становището е изключително навременно и е добра основа за провеждане на широк обществен дебат за здравеопазването в България. В заключение докладчикът д-р Кокалов  се ангажира, направените предложения да намерят място в становището.

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава