НОВИНИ - АРХИВ

ИСС ЩЕ ПРОВЕДЕ РЕГИОНАЛНА КРЪГЛА МАСА „ОТ ОБРАЗОВАНИЕ КЪМ ЗАЕТОСТ” В ГР. КЮСТЕНДИЛ

Икономическият и социален съвет на България (ИСС) със съдействието на  Министерството на образованието и науката (МОН), Министерството на труда и социалната политика (МТСП) и Община Кюстендил организира регионална кръгла маса на тема: “От образование към заетост: възможности пред младите хора в област Кюстендил”, която ще се проведе на 1-ви декември 2014 г. /понеделник/ от 9.30 ч. в залата на община Кюстендил, пл.  „Велбъжд” № 1.

Предстоящата дискусия е шестата от поредица регионални кръгли маси, които ИСС провежда в страната. За участие във форума са поканени кметове на общини от областта, представители на МОН и МТСП и регионалните им структури, директори и учители, ученици, активни работодатели, както и представители на структурите на синдикалните и работодателски организации от областта, членове на Икономическия и социален съвет и др.

През последните две години Икономическият и социален съвет организира поредица от регионални кръгли маси, които фокусираха вниманието на обществеността върху актуални проблеми на различни общини и региони. С настоящата дискусия ИСС насочва общественото внимание върху проблемите на преждевременното напускане на образователната система като значим проблем за България, водещ до сериозни икономически, социални и обществени последици и  преодоляването на младежката безработица на регионално ниво.

Целта на кръглата маса е да се представят и обсъдят направените предложения за мерки и действия от приети актове на ИСС, свързани с преждевременно напусналите образователната система и младежката безработица, като се откроят проблемите и популяризират добрите практики в област Кюстендил.

В отделен панел ще бъдат поставени на дискусия действията в подкрепа на младите хора и борбата с младежката безработица на местно ниво, както и старта на европейската инициатива „Гаранция за младежта”. Участниците ще се запознаят с възможностите за квалификация и заетост, които предоставя ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.

В рамките на дискусията всички участници ще имат възможност да изразят позицията си по актуалните проблеми, свързани с прилаганите в практиката политики за превенция на отпадането от училище, задържане на децата в класната стая, трудовата реализация на преждевременно напусналите образователната система и младите хора от областта.

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава