НОВИНИ - АРХИВ

ЮРИЙ СПИРИЕВ Е НОВИЯТ ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА ИСС

С решение на Председателския съвет на Икономическия и социален съвет бе утвърдена кандидатурата на Юрий Спириев за главен секретар на Съвета. Досегашният главен секретар Мирослав Тончев премина на работа в Българската стопанска камара – главен директор.

Юрий Спириев е завършил магистратура по специалност “Социално-икономическо планиране” в Университета за национално и световно стопанство, София. До ноември 2002 г. е заемал различни ръководни позиции в системата на Български пощи. Има натрупан организационно-управленски опит – ръководител на управление и началник отдел «Международни връзки и проекти» в Български пощи. От 2003 г. е работил като независим консултант по проекти на Световната банка. От юли 2006 г. е главен експерт в дирекция “Международно сътрудничество и връзки с обществеността” на Икономическия и социален съвет.

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава