НОВИНИ - АРХИВ

ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА ИСС РАЗГЛЕДА КОМИСИЯТА ПО ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА В НС

На първото си за новата парламентарна сесия заседание вчера, 13 септември 2006 г., Комисията по труда и социалната политика разгледа проекта за изменение и допълнение на Закона за Икономическия и социален съвет. Вносители на законопроекта са Хасан Адемов, Петър Мръцков и Христина Христова.

С промените в Закона за ИСС се цели да се създаде възможност гражданският диалог в страната да бъде още по-конструктивен и ефективен. Предлага се утвърждаването на принципа на демокрацията с пряко участие – гражданското общество да участва във вземането на решения от страна на властите, да бъде основна цел в дейността на ИСС.

Законопроектът предвижда уточняване на представителството в групата на т.нар. други граждански организации. В Съвета ще имат представител организациите на потребителните кооперации и организациите на младежите и студентите.

Според законопроекта Съветът ще може да бъде сезиран от президента, от председателя на НС и от Министерския съвет и по обществено значим проблем, а не както досега само по законопроекти, национални програми и планове.

Създава се възможност и ИСС да се самосезира по важни проблеми на обществото, без те да са били включени предварително в годишния план за дейност.

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава