НОВИНИ - АРХИВ

ДЕЛЕГАЦИЯ ОТ ИСС УЧАСТВА В ДВУГОДИШНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ЕИСК

 

Делегация от ИСС, водена от председателя на Съвета доц. Лалко Дулевски, участва в двугодишната конференция на Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК) в Брюксел. В конференцията участие взеха зам.-председателят на Съвета доц. Дочо Лазаров и главният секретар Юрий Спириев.

Тази година конференцията премина под мотото “Живата Европа: предизвикателство за гражданското общество” и имаше за цел да открои особените черти на европейския модел на общество с неговите специфични ценности. По време на конференцията се състоя и церемония по преименуването на сградата на ЕИСК “Белиярд” в “Сграда Жак Делор” – на името на бившия президент на Европейската комисия.

Двугодишната конференция на ЕИСК има дългогодишна традиция и отбелязва края на мандата на действащия президент на Комитета. По повод приключването на мандата на настоящия президент на ЕИСК доц. Лалко Дулевски връчи на г-жа Зигмунд първата почетна грамота на Икономическия и социален съвет на България. Грамотата се дава за “особени заслуги за утвърждаване на принципите на пряката демокрация и развитието на гражданския диалог в Европа, за повишаване ролята на организираното гражданско общество в България и за издигане на авторитета на Икономическия и социален съвет като модерна институция за граждански диалог”.

През април тази година г-жа Зигмунд беше на посещение в България по покана на председателя на ИСС доц. Дулевски. По време на визитата си г-жа Зигмунд заяви личното си очакване, че България ще стане член на ЕС от 1 януари 2007 г.

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава