НОВИНИ - АРХИВ

ПРОМЕНИ В РЪКОВОДСТВОТО НА ИСС

На сесия на Икономическия и социален съвет на 20 април т.г. бяха направени промени в ръководството на Съвета и в състава на някои комисии.

Заместник председател на ИСС става председателят на КРИБ Кирил Домусчиев. Г-н Домусчиев ще представлява групата на работодателите в Председателския съвет на ИСС. Кандидатурата бе подкрепена с пълно мнозинство на Съвета. Работодателските организации в ИСС единодушно застанаха зад кандидатурата на Кирил Домусчиев, който отскоро ръководи КРИБ и е известен предприемач и бизнесмен. Представителството в Председателския съвет на ИСС е на ротационен принцип и по групи.

За председател на Комисията по икономическа политика на ИСС беше избран председателят на Управителния съвет на Българска стопанска камара Сашо Дончев. Сашо Дончев е известен освен като крупен бизнесмен и предприемач, но и като носител на награди и като „Инвeститор в образованието“.

Председателят на АИКБ Васил Велев бе избран за член на Комисията по бюджет, финанси, застраховане и осигуряване. За нов член на Комисията по труда, доходите, жизненото равнище и индустриалните отношения беше избрана Румяна Георгиева, парламентарен секретар на КРИБ.

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава