НОВИНИ - АРХИВ

МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН МОДЕЛ

Eвропейският социален модел и предизвикателствата пред България е основната тема на международната конференция, която Икономическият и социален съвет и Европейският икономически и социален комитет организират в София на 2 октомври 2006 г. /понеделник/ в НДК, зала 7.

Само няколко дни след решението на Европейската комисия страната ни да се присъедини към Европейския съюз от 2007 г. представителите на гражданското общество в Икономическия и социален съвет и гости от ЕИСК ще обсъждат някои аспекти на развитие на Европейския социален модел. Основни акценти на конференцията са пазарът на труда и свободното движение на хора, корпоративната социална отговорност, ролята на гражданския и социалния диалог за развитие на социалния модел. Очаква се конференцията да одобри препоръчителни насоки по обсъжданите проблеми.

Заместник министър-председателят и министър на външните работи Ивайло Калфин и министърът на труда и социалната политика Емилия Масларова ще открият конференцията и ще участват в дискусиите заедно с други представители на изпълнителната власт и на парламента.

Сред лекторите от българска страна са д-р Желязко Христов – председател на Комисията по международно сътрудничество и евроинтеграция в ИСС и председател на КНСБ, и Божидар Данев – зам.- председател на ИСС и председател на БСК, а от страна на ЕИСК презентации ще направят Ернст Ерик Енмарк от Швеция, Евелин Пишно от Франция и Ирини Пари от Гърция.

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава