НОВИНИ - АРХИВ

ИКОНОМИЧЕСКИЯТ И СОЦИАЛЕН СЪВЕТ ПРЕДСТАВЯ ПРИЕТОТО СТАНОВИЩЕ НА ТЕМА „ОГРАНИЧАВАНЕ И ПРЕВЕНЦИЯ НА НЕФОРМАЛНАТА ИКОНОМИКА В БЪЛГАРИЯ КАТО ВЪЗМОЖНОСТ ЗА СТИМУЛИРАНЕ НА РАСТЕЖА И ЗАЕТОСТТА“

В сряда, 29 април 2015 г. от 11.00 ч. в заседателната зала на Икономическия и социален съвет (ИСС) ще се състои пресконференция, на която ще бъде представена приетото от пленарната сесия на 20 април 2015 г. становище на тема: „Ограничаване и превенция на неформалната икономика в България като възможност за стимулиране на растежа и заетостта“.

На пресконференцията ще присъстват:

проф. д-р Лалко Дулевски – председател на ИСС,

г-н Пламен Димитров - докладчик по становището, президент на КНСБ, член на ИСС от група ІІ – синдикати, председател на комисията по „Труда, доходите, жизненото равнище и индустриални отношения”

и

г-н Васил Велев - докладчик по становището, член на ИСС от група І - работодатели, председател на УС на Асоциация на индустриалния капитал в България

Документът е разработен по инициатива на ИСС, с което се продължава работата на институцията в посока намаляване на неформалната икономика и ограничаване на щетите от нея. В становището са направени редица констатации за състоянието на неформалната икономика, анализират се тенденции и се цитират данни от изследвания. В становището се предлагат краткосрочни и средносрочни политики и мерки за превенция и преход на неформалната икономика към официална.

Участниците в пресконференцията са готови да отговорят на вашите въпроси.

Заповядайте!

Очакваме ви в ИСС в 11.00 ч. на 29 април 2015 г. – сряда.

Адресът ви е известен - бул. „Цариградско шосе” 111.

ПРЕСЦЕНТЪР

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава