НОВИНИ - АРХИВ

СТИМУЛИ И САНКЦИИ ЗА ИЗСВЕТЛЯВАНЕ НА ИКОНОМИКАТА, ПРЕДЛАГА ИСС

Защита на трудовите и социални права на работещите в неформалната икономика, улесняване на процеса на „изсветляване“ за работодателите, за да се намали по-рязко делът на неформалната икономика, са част от предложенията в становището на Икономическия и социален съвет „Ограничаване и превенция на неформалната икономика в България като възможност за стимулиране на растежа и заетостта“. Композиторният индекс „Икономика на светло“, създаден като методика по европейски проект, показва 32.33 неформална икономика и 67.77 икономика на светло през 2013г, като отчита спад на неформалния сектор от около 3.6 спрямо 2010 г.

Около 2 млрд. лева повече може да постъпват всяка година в бюджета, ако се намали само със 7% сивият сектор в България, каза Васил Велев, член на ИСС, председател на АИКБ г. и докладчик по становището. Това всъщност е цел на България, която трябва да се постигне до 2020г., поясни още той. Изкривяването на конкурентната среда в страната заради прекомерно големия сив сектор на икономиката ощетява коректните работодатели, каза още Васил Велев. Той посочи, че контрабандата на тютюневи изделия, измамите с ДДС и неспазване на митническите процедури ощетяват силно честния бизнес и бюджета.

Щетите от неформалната икономика търпят всички – и тези, които са в нея, защото са им отнети трудовите и социални права, и тези, които са извън нея, заради намалените постъпления в бюджета, каза Пламен Димитров, председател на комисия в ИСС, президент на КНСБ и също докладчик по становището. Много вреди причиняват фирми, които наемат работници от агенции за временна заетост, допълни с тревога Пламен Димитров и конкретно посочи случаи на големи строителни фирми, които са спечелили търгове и после “обрастват“ с подизпълнителни фирми, в които не винаги се спазва трудовото законодателство.

Няма страна в обществото ни, която да не е съгласна, че вредите от неформалния сектор са големи и че трябва да се ускори процесът на изсветляване, смята председателят на ИСС проф. д-р Лалко Дулевски. Становището е разработено по инициатива на Съвета, но ще го получат всички министри, Народното събрание, Президентът и други заинтерисувани институции, увери той.

В становището са предложени краткосрочни и средносрочни мерки за ускоряване процеса на формализиране на сивия сектор. Като например:

  • да се съчетават и балансират наказващи и стимулиращи мерки за бизнеса и гражданите,
  • усъвършенстване на Закона за обществените поръчки – да се въведат електронни търгове, като оценката се прави от независим орган,
  • да се създаде единна методика за определяне на таксите на държавните и общинските органи съобразно разходите за извършените услуги,
  • по-широко приложение на мълчаливото съгласие,
  • минимални регулаторни режими,
  • данъчна амнистия за хора, които се грижат за болни, възрастни или деца, ако си платят здравите осигуровки за определен период.

Не на последно място становището на ИСС подчертава, че е необходимо да се работи с медиите и чрез информационни кампании и обучения, да се разясняват правата и задълженията на наетите и на работодателите.

Пресцентър на ИСС

29.04.2014

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава