НОВИНИ - АРХИВ

ИСС ЩЕ РАЗГЛЕДА СТАНОВИЩЕ ЗА ПРОБЛЕМИТЕ В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО

Икономическият и социален съвет ще настоява да се разработи и осъществи активна държавна политика за решаване на структурните проблеми на българското земеделие. Да се усъвършенства законодателството, регулиращо поземлените отношения, и да се преустанови раздробяването на земята на все по- малки парцели, да заработи национална агенция за структурна реформа с участие на местната власт, държавата да се задължи да осигурява доплащане към преките субсидии от ЕС и да постави българските земеделски производители в равностойно положение спрямо другите в страните членки на ЕС – това са част от препоръките в проекта на становище, което днес, 27 септември, пленарната сесия на ИСС ще обсъжда.

Препоръките в последния мониторинговия доклад за напредъка на страната ни в процеса на присъединяване към Европейския съюз, огласени само преди един ден, ще намерят място и в становището на ИСС. Този факт ще окаже още по-силно гражданско въздействие върху изпълнителните органи и агенции в страната, се надяват представителите на гражданското общество в ИСС.

Становището по проблемите на селското стопанство в България е по инициатива на Икономическия и социален съвет. В специална група препоръки днес ще бъдат повдигнати въпросите за условията, които държавата създава за пълното прилагане на общата селскостопанска политика на ЕС – окончателното изграждане на разплащателната агенция и интегрираната система за административен контрол, изпълнението на изискванията за ветеринарен контрол, пазара на мляко, развитието на аграрната наука и др.

Ако партньорите от трите групи, представители на организираното гражданско общество – работодатели, синдикати и организации за защита на други обществени интереси, се съгласят с проекта за становище и го гласуват днес, ИСС ще публикува и изпрати становището до всички заинтересувани институции.

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава