НОВИНИ - АРХИВ

ИСС ЩЕ ПРЕРАБОТИ И ДОПЪЛНИ ПРОЕКТА НА СТАНОВИЩЕ ЗА ПРОБЛЕМИТЕ В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО

На Пленарна сесия, която се проведе късно вчера, 27 септември 2006 г., членовете на Икономическия и социален съвет решиха да допълнят и преработят проекта на становище за проблемите в селското стопанство. По време на сесията бяха направени редица предложения за промени в проекта на становището.

Целта на допълването на проекта за становище на ИСС е да се обхване още по-широк кръг проблеми и да се съобразят препоръките с последния мониторингов доклад на Европейската комисия.

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава