НОВИНИ - АРХИВ

ИСС ПРЕДЛОЖИ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ 12 КАНДИДАТУРИ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ


В отговор на писмо на зам. министър председателя и министър на държавната политика при бедствия и аварии Емел Етем до председателя на Икономическия и социален съвет доц. Лалко Дулевски, в което се изисква становище на ИСС по състава на българските представители в Европейския икономически и социален комитет, Пленарната сесия на Икономическия и социален съвет предложи на Министерския съвет следните 12 кандидатури:

 • Божидар Данев – І група – работодатели, Българската стопанска камара;
 • Нансен Бехар - І група – работодатели, Съюз за стопанска инициатива
 • Любомир Хаджийски - І група – работодатели, БСЧП “Възраждане”;
 • Милена Ангелова - І група – работодатели, Асоциация на индустриалния капитал в България;
 • Желязко Христов – ІІ група – синдикати, Конфедерация на независимите синдикати в България;
 • Пламен Димитров - ІІ група – синдикати, Конфедерация на независимите синдикати в България;
 • Димитър Манолов – ІІ група – синдикати, Конфедерация на труда “Подкрепа”;
 • Веселин Митов - ІІ група – синдикати, Конфедерация на труда “Подкрепа”;
 • Маргарита Симеонова – ІІІ група – други граждански организации, Независим съюз на потребителите;
 • Пламен Захариев - ІІІ група – други граждански организации, Национален съвет на хора с увреждания;
 • Людмила Тодорова - ІІІ група – други граждански организации, Българската асоциация на фермерите;
 • Донка Соколова - ІІІ група – други граждански организации, Демократичен съюз на жените.

Решението на Пленарната сесия на ИСС бе бъдещите членове на ЕИСК да отговарят на определени препоръчителни критерии:

 • Да са участвали в комитети, комисии и други форми на сътрудничество, създадени между България и европейските институции по икономически и социални проблеми;
 • Да са членове на ИСС или на организациите, излъчили представители в ИСС;
 • Да познават процедурите и практиката на ЕИСК;
 • Да имат опит в областта на социалния и гражданския диалог и социално-икономическите проблеми;
 • Организациите, предложили кандидата, да членуват в европейски организации;
 • Да владеят английски и/или френски език.

Икономическият и социален съвет само предлага 12- те бъдещи членове на ЕИСК, а министър-председателят трябва окончателно да изготви и изпрати списъка на българските представители в Съвета на Европейския съюз. Българските представители ще се включат от 1 януари 2007 г. като членове на ЕИСК. Според Договора за присъединяване, чл. 12, на България се полагат 12 места, а на Румъния – 15. Мандатът на членовете на ЕИСН ще приключи на 20 септември 2010 г.

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава