НОВИНИ - АРХИВ

ИСС ПОИСКА НОВА НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА АДАПТАЦИЯ КЪМ ИЗМЕНЕНИЯТА НА КЛИМАТА

Икономическият и социален съвет поиска нова Национална стратегия за адаптация към изменението на климата, която да отговаря на европейските и световни цели за намаляване рисковете за климатичните промени във връзка с Парижкото споразумение за климата от декември 2015 г. Това е едно от основните предложение в приетото на 31 октомври т.г по време на последната пленарна сесия на ИСС становище на тема „Предизвикателства и възможности пред ЕС и България след преговорите за климатичните промени в Париж“. България е страна, която попада в един от рисковите засегнати региони на света, се твърди в становището.

ИСС оценява самото Споразумение от Париж за климатичните промени като важно и необходимо постижение в борбата с изменение на климата, както и за многостранното сътрудничество за опазване на природата. Наред с това в становището се отбелязват редица предизвикателства, които не са намерили конкретни решения и текстове от Споразумението, но едно е ясно, че процесът, пред който сме изправени, е дълъг, труден и скъп. Затова ИСС застава на позицията, че „преходът към ниско въглеродна икономика на национално ниво трябва да бъде плавен и постепенен - без масиран натиск върху пазара на труда, заетостта и доходите, цените на потребяваната енергия, инвестициите в нови безвъглеродни енергийни мощности, потенциала за висок икономически растеж и подобряване на конкурентоспособността.“ България има нужда и от нова разумна дългосрочна енергийна стратегия, както и от адекватна стратегия за адаптация към изменението на климата, разработени с участието на гражданското общество, се казва в становището на ИСС. Според документа е необходимо да се направи справедливо преструктуриране на трудовата сфера, залегнала в Споразумението от Париж, предвид новия модел в развитието на енергетиката като се създават нови висококачествени работни места.

В акта се използват като аргументи различни резултати от изследвания – например, в подкрепа на предложения плавен преход в страната ни към ниско въглеродни икономика е фактът, че България е на челно място в света по съкращаване на емисиите на парникови газове - спрямо 1988г. парниковите газове   у нас са намалели с 53.7%, но за сметка на масирано затваряне на индустриални мощности. Затова ИСС обръща внимание, че през този период заетостта е намаляла с повече от 40%, както и общият брой на населението – повече от 20%.

В момента енергийната зависимост на България е 33%, а на Европа е средно 54%. В тази връзка ИСС настоява усилията да се насочат към постигане на сигурни работни места и справедлив проход към ниско въглеродна икономика.

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава