НОВИНИ - АРХИВ

ЗРЕЛОСТНИЦИТЕ ПРЕПОРЪЧВАТ ПОВЕЧЕ ДИАЛОГИЧНОСТ В ЧАСОВЕТЕ В УЧИЛИЩЕ

В рамките на провежданото за втори път проучване на миграционните нагласи сред учениците, които завършват средното си образование Икономическият и социален съвет (ИСС) се срещна и разговаря с абитуриенти от две столични училища – 51-во СОУ „Елисавета Багряна “ и 119-о СОУ Акад. Михаил Арнаудов“.

Целта на срещите беше очи в очи членове и експерти от ИСС и ученици да разговарят за това как трябва да се подобри образованието в средното училище, какво би задържало младите хора да не напускат родните си места, по какви критерии биха определили първата си работна заплата, която биха искали да получат. Темите за младите хора, за демографията и реализацията им в България са основни теми и през последния мандат на ИСС.

Срещите бяха водени от Янка Такева – член на ИСС и председател на Синдиката на българските учители и от проф. Лалко Дулевски – председател на ИСС. И на двете срещи участваха директорите на училищата Асен Александров и Симеон Ангелов. Гост на срещата в 119-о СУ беше и заместник министъра на образованието Диян Стаматов.

Я. Такева накратко представи задачите, целите и механизмите на ИСС, а проф. Дулевски запозна учениците с някои от данните от изследването, извършено през 2015 г, както и с отговорите на група анкетирани, завършващи сега средното си образование в съответното училище. Той акцентира и на факта, че в две поредни години учениците отговарят идентично на въпрос, който дава представа, че техните нагласи не са емигрантски. Учениците (около 97% от анкетираните) биха искали да останат да живея в България, но е необходимо да се променят някои обществени условия. На първо място и в дискусиите, и в анкетите учениците от двете училища подчертават, че искат да намерят добра качествена работа, която да отговаря на тяхното образование, но и да е добре платена. Учениците поставят като основно изискване доброто образование за бъдещата си професионална кариера и високото заплащане за труда си.

Повечето презентиращи ученици от специално образуваните работни групи по време на дискусията посочиха, че са необходими промени в средното образование. Те поискаха учителите да не превръщат часовете в монолог, а да разговарят с тях по темите от учебния план. Не приемат, че в последните години на средното си образование трябва да изучават предмети, които не са свързани с бъдещата им подготовка, обучение и професия. Настояват за по-своден избор за изучаване на предметите. Учениците препоръчаха и по-добра организираност и логика в учебните програми, а не да се изучават частично и разпокъсано теми от един предмет в различни класове.

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава