НОВИНИ - АРХИВ

ПРАВИТЕЛСТВОТО ОДОБРИ КАНДИДАТУРИТЕ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ИНСТИТУЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Министерският съвет одобри на днешното си заседание кандидатурите на България за членове на институциите на Европейския съюз.

Те са плод на много консултации, както в рамките на правителството, така и с Националното сдружение на общините, Социалния и икономически съвет и други институции и професионални кръгове. Тяхната цел беше да се постигнат най-добрите кандидатури, убедителни за българското общество и за европейските ни партньори, заяви министър-председателят Сергей Станишев.

Премиерът поясни, че подходът в номинациите не се е основавал на политически критерии, а на професионализма, личните качества, авторитета пред и в европейските институции и на специфични критерии, на които трябва да отговарят кандидатите. Това е естественият европейски подход, когато номинираме представителите на страната в европейските институции, заяви министър- председателят.

Изборът на българските представители в институциите на Европейския съюз е от голямо значение, тъй като е много важно по какъв начин те ще се утвърдят в европейските институции и съответно какъв професионален образ на страната ни ще се наложи в тези много важни структури, допълни още той.

Настоящият министър по европейските въпроси Меглена Кунева ще представлява страната ни в Европейската комисия.

Меглена Кунева е магистър по право. Завършила е Юридическия факултет на СУ “Св. Климент Охридски” през 1981 г., където през 1984 г. получава научната степен “доктор на юридическите науки”. Специализира в редица чуждестранни университети. През 1995 г. става член на българската делегация на ІV Сесия на Комитета на ООН за устойчиво развитие. През юни 2001 г. е избрана за народен представител в 39-ото Народно събрание. През август същата година е назначена за заместник-министър на външните работи и за главен преговарящ на Република България с Европейския съюз. През май 2002 г. Меглена Кунева е назначена за министър по европейските въпроси, главен преговарящ с ЕС и специален представител на българското правителство в Конвента за бъдещето на ЕС.

Александър Арабаджиев беше одобрен за съдия в Съда на Европейските общности.

Александър Арабаджиев получава юридическо образование в СУ “Св. Климент Охридски” през 1972 г. Понастоящем е народен представител, член на постоянните комисии по правни въпроси и по правата на човека и вероизповеданията, член е на временната комисия за промени в българската Конституция, наблюдател е в Европейския парламент и член на постоянната делегация на НС към Парламентарната асамблея на Съвета на Европа. От 1986 г. до 1991 г. е съдия във Върховния съд на България. През 1991 г. е избран от съдебната квота при създаването на Конституционния съд (до 2000 г., когато отпада от състава след жребий). От 1997 г. до 1999 г. е член на Европейската комисия по правата на човека в Страсбург. От 2001 г. до 2005 г. е народен представител в 39-ото Народно събрание. От 2002 г. до 2003 г. е участник в Европейския конвент за бъдещето на Европа в качеството си на заместник-председател на НС.

Теодор Чипев беше определен за съдия в Първоинстанционния съд на Европейските общности.

Теодор Чипев става доктор право на СУ “Св. Климент Охридски” през 1977 г. От 1991 г. до 1994 г. работи като съдия в Конституционния съд. От октомври 1994 г. до януари 1995 г. е министър на правосъдието. От 1988 г. досега е арбитър в Арбитражния съд на БТПП. Преподава в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски” и в Нов български университет.

Надежда Сандолова ще представлява страната ни като член на Сметната палата на ЕС. Тя е магистър по планиране, управление и баланс от УНСС. Един от създателите е на Сметната палата, в която работи до 2005 г. В момента е член на одиторския съвет на Банката за развитие на Съвета на Европа. Има специализации по банково дело, финансово управление и специфични функции на централните банки.

Днес министрите определиха и членовете на Икономическия и социален комитет. Това са: председателят на Българската стопанска камара Божидар Данев, заместник-председателят на Икономическата комисия към Българския съюз на частните предприемачи „Възраждане” Любомир Хаджийски изпълнителният директор на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България Адриана Тошева, изпълнителният директор на Асоциацията на индустриалния капитал в България Милена Ангелова, председателят и заместник- председателят на КНСБ Желязко Христов и Пламен Димитров, вицепрезидентът на КТ „Подкрепа” Димитър Манолов и Веселин Митов – завеждащ отдел „Международна политика” в КТ „Подкрепа”, членът на Управителния съвет на Съюза за стопанска инициатива проф. Нансен Бехар, представителите на Националния съвет на и за хората с увреждания Пламен Захариев, на Демократичния съюз на жените Донка Соколова и на Българската асоциация на фермерите Людмила Тодорова.

В Комитета на регионите България ще бъде представлявана от: кмета на Търговище и председател на УС на НСОРБ Красимир Мирев, кмета на Шумен Веселин Златев, кмета на Добрич Детелина Николова, кмета на Кърджали Хасан Азис, кмета на Перник Антоанета Георгиева, кмета на Габрово Богомил Белчев, председателя на Столичния общински съвет Владимир Кисьов, кмета на Бургас Йоан Костадинов, кмета на Сливен Йордан Лечков, кмета на Твърдица Катя Дойчева, кмета на Варна Кирил Йорданов, кмета на Кубрат Ремзи Юсеинов. За заместващи членове са определени: кметът на Гоце Делчев Владимир Москов, кметът на община Троян Дилян Енкин, кметът на Монтана Златко Живков, кметът на Мездра Иван Аспарухов, председателят на Общинския съвет на Пещера Анастасия Младенова, кметът на Дулово Митхат Табаков, кметът на Кирково Шукран Идриз, общинският съветник от Добрич Лъчезар Росенов, кметът на община Плевен Найден Зеленогорски, кметът на Горна Оряховица Никола Колев, кметът на Симеоновград Румяна Бозукова и кметът на Свищов Станислав Благов.

Източник: www.government.bg

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава