НОВИНИ - АРХИВ

ВАСИЛ ВЕЛЕВ Е НОВИЯТ ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ИСС

Васил Велев, председател на УС на АИКБ, беше избран единодушно за заместник председател на Икономическия и социален съвет като представител на групата на работодателите по време на пленарната сесия на 24 февруари 2017 г.

Васил Велев заема мястото на досегашния заместник председател на ИСС Божидар Данев, изпълнителен председател на БСК.  

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава