НОВИНИ - АРХИВ

БЯЛАТА КНИГА ЗА БЪДЕЩЕТО НА ЕВРОПА - ДЕБАТ С ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО В БЪЛГАРИЯ, ОРГАНИЗИРАН ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И ИКОНОМИЧЕСКИЯ И СОЦИАЛЕН СЪВЕТ НА БЪЛГАРИЯ

На 1-ви март 2017 година, Европейската комисия публикува Бяла книга за бъдещето на Европа "Размисли и сценарии за ЕС-27 до 2025 г.", в която се посочват възможни пътища за бъдещето на Европа. Бялата книга представя пет сценария, които предлагат поглед към потенциалното бъдещо състояние на Съюза в зависимост от избора, който Европа ще направи.

Бялата книга бележи началото, а не края на този дебат и целта е преди изборите за Европейски парламент през юни 2019 г. да се представи план, визия и начертан път за бъдещето на Европа. Бъдещето на Европа ще бъде един от важните въпроси дискутирани по време на Българското председателство на Съвета на ЕС и България трябва да използва възможността да играе ключова роля в този дебат.

Участието на гражданското общество в този дебат е също от изключителна важност. По тази причина Европейският икономически и социален комитет (ЕИСК) реши да организира обсъждания в 27 държави-членки в сътрудничество с националните икономически и социални съвети и да подготви становище на гражданското общество, обобщаващо резултатите от тези дебати. Българският Икономически и социален съвет активно се включи в тази инициатива.

Целта на дебата, организиран в България, на 2 юни от 9,00 до 12, 30 ч в Хотел София-Балкан, зала Роял 1, е да се анализират и оценят петте сценария, очертани в Бялата книга, и при нужда да се предложат други възможни сценарии за бъдещето на Европа. Дебатът ще послужи също така за критичен анализ на икономическото и социалното измерение за бъдещето на Европа.

Дебатът ще бъде открит от госпожа Лиляна Павлова, министър за българското председателство на Съвета на ЕС. Той ще бъде модериран от членовете на ЕИСК, госпожа Милена Ангелова, господин Пламен Димитров и госпожа Диляна Славова. В него ще се включат представители на работодателите, на синдикатите, на академичните среди, министърът на социалната политика Бисер Петков, председателите на комисиите по икономическа политика, по социална политика и по европейски въпроси на 44-то Народно събрание – господин Петър Кънев, господин Хасан Адемов и господин Кристиян Вигенин, както и други представители на гражданското общество.

За връзки:

Людмила Виденова, ИСС, pr@esc.bg, моб.тел. 0884839904

Милен Минчев, ЕИСК, Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. , моб.тел. +32.498.383038

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава