НОВИНИ - АРХИВ

ПОЗИЦИЯТА НА БЪЛГАРИЯ ТРЯБВА ДА ЗВУЧИ СИЛНО В ДЕБАТА ЗА БЪДЕЩЕТО НА ЕВРОПА

Позицията на България за бъдещето на Европа трябва да звучи силно и убедително, това беше общото заключение от организираната от Икономическия и социален съвет на България и от Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК) и дискусия за петте сценария на Бялата книга за бъдещето на ЕС.

Европа е на кръстопът и гласът на нейните граждани трябва да бъде чут, включително на българите и още повече по време на предстоящото българско председателство на ЕС. Министър Лиляна Павлова, която откри форума в хотел Балкан – София, заяви, че една от идеите като продължение на този дебат e да бъде организираният догодина форум на високо равнище в София. На този форум България ще излезе с декларация за приоритетите на председателството и позицията на България за бъдещето на Европа. Въпросът не е дали има бъдеще европейският проект, а как да продължи той, как да стане той по-ефективен, с по-опростени правила и процеси, с повече баланс и контрол, с ясна кохезионна политика, каза още министър Павлова.

На форума със свои позиции участваха министърът на труда и социалната политика Бисер Петков, председателите на комисии в Народното събрание Хасан Адемов, Петър Кънев и Кристиан Вигенин, зам.-ръководителят на Представителството на ЕК в София, представители на работодателските организации, на синдикатите, на академичната общност и на неправителствени организации.

Основни теми на дебата бяха икономическите измерения на бъдещето на Европа и възможни алтернативи, социалното измерение на бъдещето на Европа, петте сценария на Бялата книга.

Проф. д-р Лалко Дулевски, председател на Икономическият и социален съвет, подчерта, че основата на всеки акт, който съветът приема и предлага на всички държавни институции, е след диалог и широко обсъждане. Затова инициативата да се проведе този дебат в 27-те членки на ЕС веднага получи своя широк отзвук в България. Предстои ЕИСК да приеме становище след като приключат обсъжданията във всички държави членки.

По време на дискусията се чуха различни позиции за това кой от предложените от председателя на ЕК Юнкер пет сценария е най-добрият за България. С аргументи бяха защитени различните сценарии – за продължаване на проекта ЕС в сегашния му вид, за по-ефективна Европа, но с важния акцент - да продължи кохезионната политика, за петия, който е за пълна интеграция и получи най-силна подкрепа от участниците в дебата, а и за нов – шести сценарий, в който да се отчитат интегрирано повече интереси и на гражданското общество.

Много ясно обаче прозвуча темата за социалното измерение в Бялата книга за ЕС, която, според синдикатите, не е отразена и разработена адекватно в Бялата книга. За България, пък и за Европа, солидарността е основният стълб на всички политики и особено в социалната сфера. Така прозвучаха и думите на председателя на ИСС проф. Дулевски, който акцентира, че измерение за социална справедливост е фактът, че България е член на ЕС, който не е създал нито един финансов или друг проблем на ЕС. А българите са платили много висока цена чрез емиграцията на почти 2 млн. души и това Европа трябва да признае. Когато младите спрат да напускат селата, градовете и страната ни, тогава наистина ще има европейска справедливост и солидарност, каза проф. Дулевски.

Развитието на новите технологии, новите предизвикателства пред пазара на труда, пред образованието, здравеопазването и всички социални системи, трябва да са в центъра на вниманието при обсъждане на бъдещето ни, заявиха и работодатели, и синдикати. Нивото на заплащане, нивото на заетост, качеството на живот у нас, нивото на социалните услуги, работата на социалните системи, сигурността, социалната защита, силата на гражданското общество, създаване на европейско гражданско общество, доверието в ЕС и институциите – това бяха част от обсъжданите теми.

На форума бе поставен въпросът за самочувствието на България и участниците изразиха съгласието си, че е крайно време да се отърсим от европровинциализма. Очакванията на гражданското общество са, че на предстоящото българско председателство институциите ни ще бъдат на висотата на партньорите си в ЕС и ще защитят българските идеи и интереси.

Тримата председатели на комисии в Народното събрание Петър Кънев, Хасан Адемов и Кристиан Вигенин призоваха обсъждането на важния въпрос за бъдещето на ЕС и ролята на България да продължи в Народното събрание.

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава