НОВИНИ - АРХИВ

КОНСУЛТАЦИИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ В ИСС

ИСС покани представители на МОН, на МТСП , на центрове за професионално обучение, експерти, директори на училища и учители, за да консултира с тях проекта за резолюция „Възможни насоки на развитие на системата за професионално образование и обучение в България“.

Участниците в дискусията подкрепиха проекта на ИСС и направиха свои предложения, с които да се допълни текстът на документа. Общата позиция на участниците в консултацията бе, че професионалното образование и обучение се нуждае от нова нормативна база, от подновена материална база, от стимули за развитие, от млади и образовани кадри, от модерни учебни помагала.

Учителите изразиха мнение, че е необходимо държавата да насърчава бизнеса, който се ангажира със стажове и практики на учениците. Те настояха също местната власт да поема ангажиментите си към системата за професионално образование и обучение по-ясно и да отделя повече внимание.

От МОН заявиха, че са открити за предложения и че подкрепят представения им проект за резолюция на ИСС.

Предстои на пленарната сесия на 9 юни т.г. проектът заедно с направените по времето на консултацията допълнения, да бъде обсъден и приет от ИСС.

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава