НОВИНИ - АРХИВ

ИСС КОНСУЛТИРА ПРОЕКТ НА СТАНОВИЩЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕТО НА БЪЛГАРИЯ ЗА ЕВРОЗОНАТА

На 9 юни т.г. Комисията по бюджет, финанси, застраховане и осигуряване свика разширено заседание, на което обсъди проект за становища на ИСС на тема „ Ускоряване на подготовката за присъединяване на Р. България към Еврозоната“.

В консултацията участваха повече от 20 души представители на МФ, МИ на Института за икономически изследвания и на Правния институт на БАН, на Фискалния съвет, на Българската макроикономическа асоциация, финансови експерти и членове на ИСС. Всички изразиха мнение, че предложеният проект за становище е навременен и експертно подготвен. България, с подписването на Лисабонския договор, е поела задължението да стане член и на Еврозоната, подчертаха всички. Въпросът е кога трябва да се случи това.

Участниците в дискусията се обединиха около два основни извода. Първият от тях е, че е необходимо е да се проведе разяснителна и информационна кампания за плюсовете и минусите, ако България се присъедини към Еврозоната. По мнение на повечето от представителите на институциите гражданите формират отношението си по предстоящото кандидатстване на България само от миналия опит на други държави, без да отчитат най-важната положителна предпоставка у нас – функционирането на валутен борд у нас.

Вторият извод бе, че България изпълнява всички критерии на Маастрихт и това дава основание на страната да заяви своята воля за присъединяване към ЕRM 2, по време и начин, който правителството ще прецени.

Проектът за становище предстои да бъде разгледан и приет от пленарната сесия на ИСС.

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава