НОВИНИ - АРХИВ

ИСС ГОТВИ ПРОЕКТ ЗА ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА НА ЧЕТВЪРТАТА ИНДУСТРИАЛНА РЕВОЛЮЦИЯ

Комисията по труд, доходи, жизнено равнище и индустриални отношения на Икономическия и социален съвет (ИСС) проведе заседание и обсъди проект за становище на ИСС „Бъдещето на труда: предизвикателства на четвъртата индустриална революция“. С този свой акт ИСС ще се включи в започналия вече дебат за ползите и рисковете на т.нар. четвърта индустриална революция. В становището се разглеждат процесите, предизвикани от бурното развитие на новите технологии и приложението им, което обхваща почти всички сфери на живота. Акцент в документа обаче е влиянието на тези процеси върху труда и средата, в която в близко бъдеще ще функционира пазара на труда. Докладчик по становището е президента на КНСБ, член на ИСС и председател на комисията Пламен Димитров.

След необходимата редакция на проекта, комисията ще подготви документа за обсъждане и приемане от пленарната сесия на ИСС.

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава