НОВИНИ - АРХИВ

ПРОФ. ДУЛЕВСКИ: НОВИТЕ ТЕХНОЛОГИИ СА НОВА ВЪЗМОЖНОСТ ПРЕД СОЦИАЛНАТА ИКОНОМИКА

Дългогодишните български традиции, социалният диалог, опитът, както и новите технологии са надеждна предпоставка за успешното развитие на социалната икономика, заяви председателят на ИСС проф. Лалко Дулевски пред Международната конференция на тема „Социалната икономика – за икономически устойчив и социално приобщаващ ЕС“. Конференцията е част от Календара на Българското председателство на Съвета на ЕС. България е една от първите държави членки на ЕС, която си изгради модерна концепция за развитие на социалната икономика в хармония с европейските практики, подчерта проф. Дулевски и поясни, че българският Икономически и социален съвет има редица резолюции и становища по темата и активно участва в изграждането на българския модел на социално предприемачество.

Целта на конференцията бе да насърчи обмена на мнения за предизвикателствата и възможностите за бъдещето на социалната икономика в контекста на цифровата революция и приобщаващия растеж. В рамките на двудневния форум политици от Европейския съюз и от страните от процеса на разширяване, представители на международни организации, социални партньори и организации на гражданското общество обсъдиха как социалната икономика може по-добре да отговори на съвременните предизвикателства пред Европа и да допринесе за потребностите от приобщаващ икономически растеж.

Проф. Дулевски участва в дискусията за промяната в мащаба на социалната икономика. Той насочи вниманието на участниците към условията за развитие на социалната икономика - социалния диалог, партньорството, научния подход в социалната икономика, влиянието на новите технологии. Участниците представиха опита на отделните държави в областта на социалната икономика като подчертаха, че връзката между цифровата икономика и социалното предприемачество е новото предизвикателство пред бъдещето на социалната икономика.

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава