НОВИНИ - АРХИВ

ИСС РАЗРАБОТВА СТАНОВИЩЕ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ПЛАНИНСКИТЕ РАЙОНИ В БЪЛГАРИЯ

Комисията по регионална политика, устойчиво развитие и околна среда на Икономическия и социален съвет проведе заседание и обсъди в разширен с експерти състав проект на становище „Планинските и полупланински райони в България – проблеми и възможности за развитие“.

Дискусията водеше председателят на комисията Валентина Зартова, а в нея освен членовете на комисията участваха Павлин Велчев от Министерството на земеделието, Жулиян Гочев от Министерството на Образованието, Люба Кленова – зам.-кмет на Самоков, доц. Дилян Георгиев от Института по планинско животновъдство и земеделие в Троян, Чавдар Русев от Асоциацията за развитие на планинските общини в Република България.

Външните експерти по разработка на становището проф. Гинка Чавдарова и кметът на Троян Донка Михайлова запознаха комисията с основните тези на становището. Те акцентираха на основните проблеми на планинските общини като обезлюдяването, лошата инфраструктура, остатъчната икономика, свърх експлоатацията на горския фонд, липса на достъп до качествени услуги, особено здравни услуги и др. Според г-жа Михайлова и проф. Чавдарова са необходими неотложни мерки за тези региони. Експертите отбелязаха, че закъснението на тези мерки се измерва вече с десетки години. Те подчертаха също, че е необходимо политиките и мерките за развитието на планинските общини да са интегрирани, да „срещат“ отраслите един с друг, да се изведат производствените процеси до краен продукт, да се насърчава семейният бизнес. Беше обсъдена обстойно идеята за създаване на стандарт за качество „планински продукт“. От МЗ съобщиха, че там вече е разработена наредба в тази посока.

В дискусията бяха предложени идеи, с които становището би станало още по-богато. Комисията взе решение да се допълни проектът на становището и след това да се представи на пленарна сесия на ИСС.

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава