НОВИНИ - АРХИВ

ОТЧЕТЪТ НА ИСС ЗА 2018 Г. БЕ ПОДКРЕПЕН ОТ КОМИСИЯТА ПО ТРУДА, СОЦИАЛНАТА И ДЕМОГРАФСКАТА ПОЛИТИКА В НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

Комисията по труда, социалната и демографската политика разгледа отчета на Икономическия и социален съвет (ИСС) за дейността му през 2018 г. на заседанието си на 3 април 2019 г.

Проф. Лалко Дулевски, председател на Икономическия и социален съвет, представи дейността на съвета за изминалата година. Той акцентира на европейската насоченост на актовете, консултациите и дискусиите през 2018 г. и връзката им с българското председателството на Съвета на ЕС.

Проевропейската проблематика заема повече от 90% от дейността на ИСС през миналата година, подчерта проф. Дулевски и  поясни, че разработваните теми са свързани също така и с предизвикателствата пред българското общество. Той открои някои от актовете на ИСС, които имат особено значение за социалното и икономическото развитие на България. Сред тях е темата за Европейския стълб на социалните права, чрез който ЕС изравни тежестта и изискванията към държавите членки между икономическия напредък и социалния напредък. Председателят на ИСС отбеляза, че в акта си за Европейския стълб на социалните права и по време на общоевропейската дискусия ИСС ясно изрази позицията си, че първоначалното предложение за ограниченото му приложение само в държавите от Еврозоната е несправедливо. ИСС настоя Европейският стълб на социалните права да се прилага във всички държави членки. Това предложение бе възприето и подкрепено на европейско равнище от Европейския икономически и социален комитет (EИСК) и сега стълбът на социалните права се прилага за всички държави членки.

Бъдещето на Европа е друга основна тема за дискусии, консултации и актове на ИСС още от публикуването на Бялата книга за бъдещето на Европа, каза още председателят на ИСС. Тази тема съветът продължи да се разработва и през 2018 г. Новите позиции на институцията на организираното гражданско общество са посветени на бъдещето на труда в условията на промени, които налага Четвъртата индустриална революция, на проекта за Европейски орган по труда, който ще даде възможност да се защитят трудовите права в трасграничната заетост, както и на предложението за общоевропейски продукт за лично пенсионно осигуряване, който има за цел да се преодолеят трансгранични различия в доброволното пенсионно осигуряване, за развитието на планинските и полупланинските райони.

Работейки по национални   теми и свързвайки ги с европейското законодателство и европейските политики, ИСС постигна признание на европейско равнище, коментира проф. Дулевски. Председателят на ИСС посочи за пример две резолюции, разработени от ИСС за икономическите и за социалните измерения на бъдеща обединена и по-силна Европа. Тези документи на ИСС разпространяват посланията на българското организирано гражданско общество по най-важните предизвикателства на ЕС и на България сред европейските институции в навечерието на срещата в Сибиу през май т.г. В тази връзка в специално писмо председателят на ЕК Жан Клод Юнкер е оценил документите като полезни за предстоящите решения, информира председателят на ИСС. Еврокомисарят за финансовата стабилност, финансовите услуги и съюза на капиталовия пазар Валдис Домбровскис също е изразил мнение за полезността на резолюцията на ИСС за Предложението на ЕК за Регламент за насърчаване на пазарите за растеж на малките и средни предприятия. Отзиви за дейността на ИСС са изразили българският еврокомисар Мария Габриел, както и много от българските евродепутати, съобщи проф. Дулевски. Обсерваторията за пазара на труда към ЕИСК е проявила особен интерес към идентифицираната от ИСС специфична група от икономически неактивни лица и потребностите от конкретни мерки към лицата от нея.

Накрая проф. Дулевски отбеляза, че през 2018 г. се навършиха 15 години от началото на дейността на ИСС. Българският ИСС функционира успешно през тези години като независима институция по модела на ЕИСК заради два силни фактора. На първо място е консенсусът в България за ролята на организираното гражданско общество, а на второ място е плодотворното сътрудничество с ЕИСК във всеки етап от развитието на българската институция.

Председателят на парламентарната Комисия по труда, социалната и демографската политика д-р Хасан Адемов изрази задоволство от отчета на ИСС за 2018 г. и от съвместната работа през изминалата година. Той подчерта значението на приетите от ИСС позиции като важен ориентир в работата на Комисията и пожела още по-тясно сътрудничество между ИСС и парламента за добро разбиране и справедливи решения на социалните предизвикателства в България.

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава