НОВИНИ - АРХИВ

ПРОФ. ДУЛЕВСКИ: ЕС ЩЕ Е УСТОЙЧИВ ПРИ БАЛАНСИРАНО РАЗВИТИЕ НА ИКОНОМИКА И СОЦИАЛНО СБЛИЖАВАНЕ

Да се изготви общоевропейска програма за постигане на глобалните цели за устойчиво развитие за периода 2020 – 2030 г, предложени от ООН. А всяка държава, отчитайки спецификите, да приеме и своя национална програма, това предложи председателят на българския Икономически и социален съвет проф. Дулевски на годишната среща на председателите и главни секретари на икономически съвети в ЕС.

В Рим разговорът между представителите на организираното гражданско общество в Европа има за цел да открои ролята на Европейския стълб на социалните права (ЕССП) и как той да се прилага по-ефективно. В този контекст проф. д-р Лалко Дулевски представи позиции на българския Икономически и социален съвет. Една от тях е ЕС да състави пътна карта за приложението на Европейския стълб за социалните права за всички държави членки. Председателят на ИСС подчерта, че в становище, посветено на Европейския стълб на социалните права, ИСС вече е предоставил на правителството редица предложения за по-ефективното прилагане на ЕССП в България, включително и за изработване на национална пътна карта за това. Според ИСС механизмът на Европейския семестър, който вече включва и 20-те принципа на ЕССП, е успешна формула за балансиране на икономическия и социалния напредък на държавите членки. В същото време резултатите от Европейският семестър биха могли да бъдат още по-ефективни, ако се обвържат с бъдещата европейска пътна карта за приложение на ЕССП и с националните планове.

В словото си пред форума проф. Дулевски подчерта връзката между икономическото, социалното и екологичното развитие и необходимостта тези процеси да са балансирани и справедливи за всички европейци. Той изтъкна пред колегите си, че българският Икономически и социален съвет има редица позиции, свързани с икономическото и социалното развитие на България и Европа, както и за климатичните промени. Във всички тях се откроява посланието за по-амбициозни цели, но със справедливи механизми и за по-работещи политики, но подкрепени с адекватни средства.

Проф. Дулевски специално насочи вниманието на аудиторията към ролята на кохезионната политика за постигане на устойчиво развитие на ЕС. Той подчерта, че в бъдещата Многогодишна финансова рамка 2021 - 2027г. средствата, които са насочени към социално сближаване, към изравняване на качеството на живот между регионите и между държавите, не трябва да бъдат намалявани. Само чрез справедливо, равномерно и балансирано развитие ЕС ще бъде устойчив съюз, съюз - гарант за мир, напредък и доверие, каза още проф. Дулевски.

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава