НОВИНИ - АРХИВ

ИСС: НЕОБХОДИМИ СА СПЕЦИАЛНИ МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА НА ДЕЦАТА В ЦИФРОВИЗИРАНА СРЕДА И НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ИЗКУСТВЕНИЯ ИНТЕЛЕКТ

ИСС препоръчва държавата да насочи вниманието си и да приложи специфични и интегрирани политики приоритетно към уязвимите групи от населението като деца и възрастни граждани, които са изложени на различни рискове от процесите на цифровизация. Това е само един от изводите в приетата от ИСС резолюция на тема „Предизвикателствата пред българските граждани от рисковете на глобалната цифрова среда“.

В резолюцията си ИСС посочва множество данни, свързани с използването на интернет в България и акцентира върху факта, че достъпът до интернет непрекъснато сe увеличава. Например, през 2014 г. достъп до интернет са имали 56.7% от домакинствата у нас, а само 4 години по-късно техният дял стига до 72.1%. 4 пъти се e увеличил и достъпът до широколентов интернет през последните 5 години. Заедно с това ИСС с тревога отбелязва, че рязко пада възрастта, при която децата влизат за пръв път в интернет и преди да навършат 11 години 90% от тях вече са станали интернет потребители. Затова ИСС подчертава, че децата са една от най-силно уязвимите групи при бързите процеси на цифровизация и за тяхната защита са необходими сериозни мерки от страна на всички институции, от гражданското общество и от семейството.

Като отбелязва положителните тенденции на цифровизацията, ИСС откроява рисковете и предизвикателствата, които са свързани с липсата на умения и познания за използване на цифровите технологии у по-голямата част от гражданите. Сред рисковете ИСС посочва физическата безопасност, особено за децата, неприкосновеността на личните данни, кражби на данни, измами при плащания, фалшиви новини и др. В този контекст ИСС препоръчва провеждането на информационни кампании сред потребителите и потребителските организации с цел да се обучат гражданите да разпознават рискови сайтове за пазаруване, да се защитават и предпазват личните цифрови устройства от измами и кражби на лична информация.

ИСС отделя внимание на развитието на изкуствения интелект, който бързо навлиза в икономиката и може да замества хората в редица клиентски услуги. Този процес, според резолюцията, поражда и безпокойство сред хората дали ще запазят контрола над машината и над своя живот. В този смисъл ИСС апелира да се разработи и приеме национална стратегия, свързана с изкуствения интелект и в контекста на стратегията „Изкуствен интелект за Европа“.

ИСС предлага България да се включи активно в дейността на Европейския център за промишлени, технологични и изследователски познания в областта на киберсигурността и в Мрежата от национални координационни центрове. Заедно с това ИСС се обръща и към ЕС с предложение националните центрове да бъдат финансиране от ЕС при ясни условия за сътрудничество.

ИСС обръща внимание, че е необходимо много по-добро познаване на правата, задълженията и отговорността на гражданите и бизнеса при боравене с цифрово съдържание, необходимо е също широко изграждане на цифрова грамотност сред гражданите. В този контекст ИСС посочва потенциала на новата европейска програма „Цифрова Европа“ за периода 2021 – 2027 г. и призовава българските институции активно да разясняват възможностите за участие на организациите на гражданското общество по направленията за киберсигурност и за задълбочени цифрови умения.

В резолюцията се подчертава също изключителната роля на образованието за изграждане на цифрови умения и цифрова грамотност, необходима за модернизиране на всички етапи от обучението, но също и за предотвратяване на различни рискове, застрашаващи децата в онлайн средата.

Обратно горе