НОВИНИ - АРХИВ

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ СЕЗИРА ИСС ПО ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗДРАВЕТО

С писмо от 31 май 2007 г. председателят на Народното събрание Георги Пирински предложи на Икономическия и социален съвет да изготви становище по Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за здравето, внесен на 16 март 2007 г. от Ива Станкова и група народни представители. Според чл. 5 от Закона за Икономическия и социален съвет право да искат становище от ИСС имат президентът, председателят на Народното събрание и Министерският съвет.

Целта на вносителите Ива Станкова и група депутати е да се “върнат” училищните лекари и зъболекари. Проектът предвижда кметът да ги назначава, като се предлагат и различни начини за финансиране на здравните кабинети в зависимост от това дали са открити в държавните, общинските или частните училища, детски градини и домове за деца.

Темата за подобряване на здравеопазването на децата е продължение от приетото през седмицата от Икономическия и социален съвет становище на тема “Семейството, доброто родителство и равните възможности между половете”. В становището си ИСС настоява за разработване на индивидуални програми за оказване на специализирани медицински грижи за децата, съобразно тяхното състояние и потребности, и за осигуряване на по-добри грижи за превенцията, промоцията и профилактиката на тяхното здраве.

Досега Икономическият и социален съвет е сезиран за становище от президента по Закона за допълнение на Закона за здравното осигуряване, от председателя на Народното събрание по Законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване и от Министерския съвет по проекта на Национална програма за реформи “За по-висок растеж и повече работни места”. Миналата година Съветът се самосезира и изготви становище по Проекта за Национална здравна стратегия 2007-2012 г. на Министерството на здравеопазването.

Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за здравето, внесен в Народното събрание на 16 март 2007 г. от Ива Станкова и група народни представители, може да намерите на интернет страницата на Народното събрание www.parliament.bg.

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава