НОВИНИ - АРХИВ

ИСС ЩЕ СКЛЮЧИ МЕМОРАНДУМ ЗА ЗАЩИТА НА ДЕТЕТО С УНИЦЕФ

Председателят на Икономическия и социален съвет (ИСС) доц. Лалко Дулевски се срещна вчера, 4 юни 2007 г., с представителя за България на УНИЦЕФ Октавиан Бивол. Срещата бе по искане на г-н Бивол и поводът за нея бе приетото наскоро становище на ИСС “Семейството, доброто родителство и равните възможности между половете”. В разговорите участваха председателят на Комисията по социална политика на ИСС Владимир Бояджиев и членовете Валентина Зартова, Духомир Минев и Николай Цанков.

На срещата бяха засегнати въпроси, които се отнасят до правата и защита на детето в България. Г-н Бивол подчерта желанието на УНИЦЕФ – България да партнира чрез ИСС за по-тесни контакти с гражданското общество за по-пълно постигане на целите и мисията на УНИЦЕФ и специално на програмата на УНИЦЕФ за защита на българските деца.

Г-н Дулевски и г-н Бивол се договориха за взаимен обмен на информация и добри практики в областта на защита на децата. Двете организации ще подпишат в скоро време общ меморандум за сътрудничество. В него ще бъдат застъпени следните конкретни стъпки: рамка за мониторинг по приложението на Конвенцията за правата на детето в България, общо застъпничество за децата на България, разширяване на диалога с граждански организации.

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава