НОВИНИ - АРХИВ

ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 23 СТРАНИ ОТ ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА И ЧЕРНОМОРСКАТА ЗОНА СЕ СЪБИРАТ В СОФИЯ ПО ПОКАНА НА ИСС

На 25 и 26 юни 2007 г. Икономическият и социален съвет, съвместно с Европейския икономически и социален комитет, организира Регионална конференция на икономическите и социални съвети и сродни институции от Югоизточна Европа и от Черноморската зона. Целта на конференцията е да се обменят добри практики и информация за ролята на социалния и гражданския диалог за развитие на обществото. 23 страни са потвърдили, че изпращат представители от основни институции, които водят социален и граждански диалог на национално равнище. Сред тях са Унгария, Англия, Франция, Ирландия, Италия, Полша, Чехия, Швеция, Естония, Испания, Словения, Албания, Босна и Херцеговина, Хърватска, Македония, Гърция, Молдова, Сърбия, Румъния, Турция, Украйна, Черна гора, Грузия.

Очаква се в конференцията да участват повече от 40 пратеници на държави от Югоизточна Европа и от Черноморската зона.

Регионалната конференция ще бъде открита от Георги Пирински, председател на Народното събрание, и президента на ЕИСК Димитрис Димитриадис. Министърът на труда и социалната политика Емилия Масларова ще произнесе въвеждащо слово за социалния и гражданския диалог като модел за развитие на обществото. За участие в конференцията в София ще пристигнат и министри от региона.

Основни акценти в дискусиите ще бъдат българският модел на гражданския и социалния диалог, хърватския модел, целите и влиянието на гражданския и социалния диалог върху икономическите и социалните политики и ролята му за успешен присъединителен процес към ЕС и възможности за разширяване на сътрудничеството, изградено на основата на гражданското общество и гражданския диалог и в Черноморската зона.

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава