НОВИНИ - АРХИВ

МОДЕЛЪТ НА ГРАЖДАНСКИЯ ДИАЛОГ В БЪЛГАРИЯ Е ВОДЕЩ В ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА

Председателят на Народното събрание Георги Пирински, Президентът на Европейския икономически и социален комитет в Брюксел Димитрис Димитриадис, министърът на труда и социалната политика Емилия Масларова ще открият регионалната конференция за социалния и гражданския диалог в Югоизточна Европа и Черноморския регион, в която ще участват представители на 23 държави. Конференцията ще се проведе на 25 и 26 юни 2007 г. (понеделник и вторник) в зала 6 на НДК – началото е от 9.30 часа.

Организатори са Икономическият и социален съвет на Република България и Европейският икономически и социален комитет.

Целта на конференцията е да се разграничат функциите и задачите на социалния и гражданския диалог и да се обменят добри практики за форми за участие на гражданското общество в процеса на вземане на обществено важни управленски решения.

Опитът на българския Икономически и социален съвет е един от най-успешните модели, които ще бъдат представени по време на конференцията.

За пръв път се обединяват представители на страните от Югоизточна Европа и на Черноморския регион, които ще обсъдят възможности за сътрудничество на основата на гражданските си структури. Подобни инициативи кореспондират с новата инициатива на Европейската комисия за сътрудничество, наречена Черономорска синергия и приета през април 2007 г.

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава