НОВИНИ - АРХИВ

ДОЦ. ДУЛЕВСКИ ЩЕ СЕ СРЕЩНЕ В БРЮКСЕЛ С ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ЖОЗЕ МАНУЕЛ БАРОЗО

По покана на президента на Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК) Димитрис Димитриадис председателят на Икономическия и социален съвет (ИСС) доц. Лалко Дулевски ще участва на 12 юли 2007 г. в пленарна сесия на ЕИСК в Брюксел.

По време на сесията на ЕИСК ще бъдат разгледани 4 становища, свързани с основните приоритети на Лисабонската стратегия, като се предвижда представители на 5 страни – членки на ЕС да представят позициите си по приеманите становища. Позицията на България, като една от 12-те страни от петото разширяване на ЕС, ще бъде представена от председателя на ИСС доц. Дулевски.

Същия ден, доц. Дулевски, заедно с председателите на икономически и социални съвети от страни – членки на ЕС и президента на ЕИСК Димитрис Димитриадис, ще се срещне с председателя на Европейската комисия Жозе Мануел Барозо. По време на срещата ще бъде обсъден въпросът за енергийните и климатични промени и възможностите за бъдещи действия.

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава