НОВИНИ - АРХИВ

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ИСС ДОЦ. ЛАЛКО ДУЛЕВСКИ ЩЕ УЧАСТВА В МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА ТРАНСГРАНИЧНАТА И СЕЗОННА ЗАЕТОСТ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО

 

Председателят на Икономическия и социален съвет доц. Лалко Дулевски ще участва в работата на международна конференция на тема: „Трансгранични и сезонни работници в земеделието: Проблеми и перспективи“.

Конференцията ще се проведе на 18 септември 2007 г., от 9.30 часа, в хотел “Новотел” гр. Пловдив. Организатори са специализираната секция “ Земеделие, развитие на селските райони, околна среда ” на Европейския икономически и социален комитет със съдействието на Икономическия и социален съвет на България и Съвета на българските аграрни организации. За участие в дискусиите са поканени заместник-министърът на труда и социалната политика г-н Димитър Димитров и представители на гражданското общество в България от професионалните организации в земеделието.

По време на дискусията ще се обсъдят проблемите на трансграничната и сезонна заетост в земеделието в рамките на ЕС с участието на представители от Международната организация на труда /МОТ/, Комитета на селскостопанските организации в европейската общност / GEOPA COPA /, Европейското обединение на работниците имигранти /EMWU/ и Комитета за подкрепа на нелегалните работници в ЕС /OKIA/.

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава