НОВИНИ - АРХИВ

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ИСС ДОЦ. ЛАЛКО ДУЛЕВСКИ ВЗЕ УЧАСТИЕ В “ЕВРО-СРЕДИЗЕМНОМОРСКА СРЕЩА НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ И СОЦИАЛНИ СЪВЕТИ И СРОДНИ ИНСТИТУЦИИ, 2007Г.”

Председателят на Икономическия и социален съвет доц. Лалко Дулевски взе  участие в “Евро-средиземноморска среща на икономическите и социални съвети и сродни институции, 2007г.”, която се проведе на 15 и 16 октомври 2007г. в Атина, Гърция. Доц. Дулевски ръководи сесията посветена на конкурентоспособността и социалната кохезия като фактори за изграждане на цялостна Евро-средиземноморска зона.

Конференцията бе организирана от Европейския икономически и социален комитет с любезното домакинство на Икономическия и социален съвет на Гърция. В рамките на конференцията бяха обсъдени теми като ролята на гражданското общество за осъществяване плана за действие на политиката на добро съседство на ЕС, евро-средиземноморските мрежи на взаимодействие между икономическите и социални съвети и сродни институции, ролята на жените в обществото, ролята на културния диалог и др. Участие взеха повече от 200 представители от страните от Европа и средиземноморския регион.

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава