НОВИНИ - АРХИВ

ЧЛЕНОВЕТЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ И СОЦИАЛЕН СЪВЕТ ПРОВЕДОХА РАБОТНА СРЕЩА С ВИЦЕПРЕМИЕРА Г-ЖА МЕГЛЕНА ПЛУГЧИЕВА

Членовете на Икономическия и социален съвет (ИСС) проведоха на 10 юни от 14 часа работна среща с вицепремиера, отговарящ за усвояване на европейските фондове г-жа Меглена Плугчиева. На нея бе обсъдено приетото на заседание на пленарната сесия на съвета от 22.05.2008г. становище по предизвикателства при усвояването на средства от фондовете на Европейския съюз (финансова перспектива 2007-2013г.) Икономическият и социален съвет запозна вицепремиера Меглена Плугчиева със своето проучване на предизвикателствата, проблемите и рисковете при усвояването на средствата от фондовете на ЕС.

Срещата е част от поредицата дискусии, които заместник министър-председателят започва с представителите на неправителствения сектор. На нея в присъствието на медиите бяха представени основните позиции на Икономическия и социален съвет, посочени в становището и бяха обсъдени възможностите за усвояване на средствата от фондовете на Европейския съюз до 2013 година.

На базата на задълбочено проучване на процеса на усвояване на средствата от фондовете на Европейския съюз, Икономическият и социален съвет предложи своите препоръки за по-добрата работа на отделните оперативни програми. Вицепремиерът Меглена Плугчиева пое ангажимент да превърне още през следващата седмица направените предложения за подобряване на работата по оперативните програми в конкретни задължения на отговорните министерства. Вицепремиерът одобри идеята на съвета да бъде създадено под нейно ръководство Звено за бързо реагиране, което да се намесва при проблеми с усвояването на средствата от фондовете на ЕС.

Вицепремиерът Меглена Плугчиева се ангажира диалогът с Икономическия и социален съвет да продължи в поредица от работни срещи, където членовете на съвета съвместно с експерти от нейния екип и представители на изпълнителната власт да обсъдят откритите проблеми и да предложат конкретни стъпки по отделните оперативни програми за подобряване на процеса по усвояването на средства от фондовете на ЕС.

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава