НОВИНИ - АРХИВ

ИКОНОМИЧЕСКИЯТ И СОЦИАЛЕН СЪВЕТ И МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ ЩЕ ПРОВЕДАТ КОНСУЛТАЦИЯ ПО ПРОЕКТА ЗА ДЪРЖАВЕН БЮДЖЕТ ЗА 2009 Г.


Във вторник, 11 ноември, от 10.00 часа Икономическият и социален съвет организира консултация по проекта на Закон за държавния бюджет за 2009 г. с министъра на финансите Пламен Орешарски и неговия екип. Дискусията ще се проведе в заседателната зала на ИСС (бул. “Мария Луиза” 22).

Консултацията е открита за медиите. В края на обсъждането (около 11.30 ч.) председателят на ИСС доц. д-р Лалко Дулевски и министърът на финансите г-н Пламен Орешарски ще направят обобщение за проведената дискусия и изявления за медиите.

Министърът на финансите Пламен Орешарски се обърна към Икономическия и социален съвет с предложение за провеждане на консултация по проектобюджета за 2009 г., имайки предвид широката представителност на включените в съвета организации на гражданското общество и желанието да бъдат отчетени техните позиции по проектозакона.

Публичните консултации между ИСС и изпълнителната и законодателната власт по актуални икономически и социални проблеми на страната се утвърдиха като нова и ефективна форма за развитието на гражданския диалог у нас.

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава