НОВИНИ - АРХИВ

ИКОНОМИЧЕСКИЯТ И СОЦИАЛЕН СЪВЕТ ОРГАНИЗИРА ПУБЛИЧНА КОНСУЛТАЦИЯ ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА ТЕКСТИЛНАТА ИНДУСТРИЯ

  Във вторник, 25 ноември, Икономическият и социален съвет (ИСС) организира публична консултация по проблемите и бъдещето на българската текстилна индустрия.

Консултацията ще бъде открита в 10.00 ч. от заместник министър-председателя г-н Ивайло Калфин, под чиято егида тя се провежда.

Форумът ще се състои в залата на хотел „Арена ди Сердика” (ул. “Будапеща” 2-4).

Консултацията е открита за представителите на медиите.

Публичната консултация по проблемите и бъдещето на българската текстилна индустрия е първата, която ИСС провежда по инициатива на структури на гражданското общество. Управителният съвет на Българската асоциация по текстил и облекло (БАТЕК) се обърна към ИСС на основание чл. 4, ал. 2 от Закона за Икономическия и социален съвет.

Предложението на асоциацията е във връзка с анализа и направените предложения от ИСС в приетото от него през януари 2005 г. становище по проблемите на текстила и облеклото в България.

В консултацията ще участват представители на изпълнителната и законодателната власт – на министерствата на икономиката и енергетиката, на труда и социалната политика и на финансите, народни представители. От страна на отрасъла участие ще вземат представители на Българската асоциация по текстил и облекло (БАТЕК) и на Българската асоциация на производителите и износителите на облекло (БАПИОТ), на синдикалните организации в сектора, ръководители на фирми.

По време на публичната консултация ще бъдат обсъдени редица съществуващи проблеми в отрасъла. Това са влошаване на финансовото му състояние, загуба на пазари, негативно влияние на световната финансова криза и други. Ще бъдат дискутирани и необходимите действия и мерки за тяхното решаване от страна на изпълнителната и законодателната власт.

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава