НОВИНИ - АРХИВ

ИКОНОМИЧЕСКИЯТ И СОЦИАЛЕН СЪВЕТ Е ДОМАКИН НА МЕЖДУНАРОДНА СРЕЩА НА НАЦИОНАЛНИТЕ СЪВЕТИ НА СТРАНИТЕ-ЧЛЕНКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


На 18 и 19 юни 2009 г. (четвъртък и петък) Икономическият и социален съвет (ИСС) е домакин на Годишната среща на главните секретари на националните икономически и социални съвети от страните-членки на Европейския съюз и генералния секретар на Европейския икономически и социален комитет.

Тя ще започне своята делова работа в петък, 19 юни, от 9.00 ч. в зала “София” на “Гранд хотел София”.

Форумът е първият от трите големи международни инициативи, които ще се проведат в София през 2009 г., през която българският ИСС е ротационен председател на мрежата на националните икономически и социални съвети на страните-членки от Европейския съюз и координира дейността й.

По предложение на ИСС на България през 2009 г. структурите на организираното гражданско общество в Европа ще работят съвместно по проблемите на трудовите пазари и предизвикателствата пред тях, свързани както с влиянието на икономическата и финансовата криза, така също и с постигането на целите и бъдещото развитие на Лисабонската стратегия.

На срещата на главните секретари ще бъде представен и дискутиран анализ на състоянието на пазарите на труда в ЕС. Ще бъдат обсъдени представените позиции на националните икономически и социални съвети от страните-членки по антикризисните планове на техните правителства, както и тяхната оценка за отражението на кризата върху пазара на труда и ефективността на мерките за противодействие. Ще се дискутират и предложенията на съветите за следващи антикризисни политики и действия на ниво национални правителства и на ниво ЕС за намаляване на негативните последици на трудовите пазари.

Предстоящите дискусии са част от подготовката на следващите две големи международни прояви, които ще се проведат в София до края на годината. По инициатива на ИСС на 5 и 6 октомври ще се състои международна конференция на високо ниво на тема “Лисабонската стратегия и предизвикателствата пред трудовите пазари”. През ноември София е домакин и на голямата политическа среща - Годишната среща на президентите и главните секретари на националните икономически и социални съвети от ЕС и на Европейския икономически и социален комитет. Предвижда се тя да излезе със заключителен документ, включващ позициите на гражданското общество в ЕС по проблемите и предизвикателствата пред трудовите пазари, който да бъде представен на европейските институции.

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава