НОВИНИ - АРХИВ

ПРОБЛЕМИТЕ НА ТРУДОВИТЕ ПАЗАРИ В ЕВРОПА БЯХА ДИСКУТИРАНИ НА СРЕЩА В СОФИЯ


Състоянието на пазарите на труда в Европейския съюз и отражението на финансовата и икономическата криза върху тях, както и оценката на националните Икономически и социални съвети на страните-членки на Общността на тези тенденции и предприеманите антикризисни мерки бе основната тема на Годишната среща на главните секретари на националните икономически и социални съвети и генералния секретар на Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК). Неин домакин бе Икономическият и социален съвет на България на 18 и 19 юни 2009 г.

Участниците във форума обсъдиха и хода на подготовката на организираната от ИСС на България и ЕИСК международна конференция на тема “Лисабонската стратегия и предизвикателствата пред трудовите пазари”, която ще се проведе на 5 и 6 октомври в София, а така също и за подготовката на Годишната среща на президентите и главните секретари на националните ИСС и ЕИСК, която ще се състои в София през ноември.

По време на срещата на главните секретари бе представен анализ на състоянието на трудовите пазари в ЕС. В него бе констатирано, че икономическата и финансова криза се задълбочава и разширява през есента на 2008 г. и от началото на 2009 г. Европейският съюз навлезе в рецесия. Последствията от глобалната криза постепенно започнаха да се усещат във всички сфери на обществения живот, като една от най-силно засегнатите области е пазарът на труда.

Данните от април 2009 г. потвърждават, че ситуацията на пазара на труда в ЕС продължава да се влошава в резултат на икономическия спад. Понижението в ръста на заетостта е 0.2% и 0.3% съответно за третото и четвъртото тримесечие на 2008 г. Коефициентът на безработица в страните от ЕС непрекъснато се повишава от март 2008 г., като от септември темпът на нарастване значително се увеличава. През март 2009 г. безработицата се е увеличила с 0.2%, достигайки 8.3%, което е с 1.6% повече от най-ниското равнище, наблюдавано през март 2008 г. – 6.7%. В резултат на всичко това в края на март 2009 г. в ЕС има 21 милиона безработни, което е с една четвърт повече спрямо 2008 г.

През март само три страни-членки все още имат по-ниско равнище на безработица в сравнение с предходната година – България, Гърция и Румъния.

При подготовката на срещата Икономическите и социални съвети на страните-членки на ЕС по предложение на българския ИСС представиха свои позиции във връзка с антикризисните планове на националните правителства, които също бяха предмет на състоялата се дискусия. Основният приоритет в провежданите от правителствата политики, който националните ИСС извеждат в своите предложения, е необходимостта от програми за защита на работните места и стабилизиране на трудовите пазари.

Мерките, които икономическите и социални съвети на страните от Европейския съюз предлагат, могат да бъдат систематизирани в 7 – 8 основни направления, стана ясно по време на дискусията. Сред предприеманите антикризисни мерки са фискалните, свързаните с разходи от държавния бюджет, насочените към развитие на инфраструктура, намаление на данъци и осигуровки, мерки, насочени към висока гъвкавост и установяване на намалено работно време с цел запазване на работните места, програми за преквалификация и други защитни механизми.

Експертите са категорични, че безработицата ще се увеличава като естествен процес в условията на икономическата криза. Според председателя на българския ИСС доц. Лалко Дулевски ще са необходими поне 2 - 3 години след периода на излизане от кризата за възстановяване на трудовите пазари в Европа. За България е изключително важно да има ясна визия и структуриране на отраслите, които имат потенциал да изтеглят икономиката ни в периода на възстановяване след кризата.

Юнската среща на главните секретари на националните ИСС от страните-членки на ЕС имаше за задача и да подготви следващия значим международен форум на икономическите и социални съвети от Европа, който ще се проведе в София. Това е голямата политическа среща - Годишната среща на президентите и главните секретари на националните икономически и социални съвети от ЕС и на Европейския икономически и социален комитет, която ще се състои в София през ноември. Предвижда се тя да излезе със заключителен документ, включващ позициите на гражданското общество в ЕС по проблемите и предизвикателствата пред трудовите пазари, който да бъде представен на европейските институции.

В рамките на председателството на българския ИСС на мрежата на националните икономически и социални съвети от ЕС през 2009 г. се организира още една голяма проява, посветена на проблемите на трудовите пазари.По инициатива на ИСС съвместно с ЕИСК на 5 и 6 октомври ще се проведе международна конференция на високо ниво на тема “Лисабонската стратегия и предизвикателствата пред трудовите пазари”.

Така по предложение на българския ИСС през тази година структурите на организираното гражданско общество в Европа ще работят съвместно по проблемите на трудовите пазари и предизвикателствата пред тях, свързани както с влиянието на икономическата и финансовата криза, така също и с постигането на целите и бъдещото развитие на Лисабонската стратегия.

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава