НОВИНИ - АРХИВ

ИСС Е СЪОРГАНИЗАТОР НА МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ОБЩАТА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПОЛИТИКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ СЛЕД 2013 ГОДИНА

На 14 май 2010 г. /петък/, от 10.00 ч. в зала «България», Конгресен център на Международен панаир Пловдив ще се проведе конференция на тема «Общата селскостопанска политика на Европейския съюз след 2013 година – предизвикателства и възможности».

Форумът се организира съвместно от Европейския икономически и социален комитет и Икономическия и социален съвет на България, със съдействието на Представителството на Европейската комисия в България и на Съвета на българските аграрни организации.

С тази конференция структурите на гражданското общество в България се включват активно в процеса на публичните консултации в Европейския съюз по бъдещата Обща селскостопанска политика (ОСП) след 2013 г., които Европейската комисия официално открива на 6 май 2010 г.
 
На форума ще бъде представена, както позицията на България по бъдещата Обща селскостопанска политика след 2013 г., така и на европейските институции и европейското гражданско общество. Целта е представителите на българския бизнес и земеделските производители да имат възможност да се запознаят по-детайлно с провеждания на европейско равнище дебат, а така също да изразят своите позиции и очаквания за реализирането на новата политика.
 
Другата тема, която ще бъде засегната са приоритетите на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони 2014-2020 г. и ролята на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2007-2013 г. за модернизацията и повишаване конкурентоспособността на земеделието. Ще бъдат представени и вижданията на Министерството на земеделието и храните за приоритетите на ПРСР през следващия програмен период 2014-2020 г..
 
В конференцията и дискусията ще участват представители на Европейската комисия, на Министерство на земеделието и храните и Държавен фонд „Земеделие”, на българския парламент, на Европейския икономически и социален комитет, на Икономическия и социален съвет на България, неправителствени организации от селскостопанския и хранителновкусовия сектор от България и други партниращи организации.

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава