НОВИНИ - АРХИВ

ИКОНОМИЧЕСКИЯТ И СОЦИАЛЕН СЪВЕТ НА БЪЛГАРИЯ ОРГАНИЗИРА НА 28 МАЙ КОНФЕРЕНЦИЯ НА ТЕМА „БОРБАТА С БЕДНОСТТА И СОЦИАЛНОТО ИЗКЛЮЧВАНЕ”

ИКОНОМИЧЕСКИЯТ И СОЦИАЛЕН СЪВЕТ, с подкрепата на представителството на Европейската комисия в България организира на 28 май 2010 г., от 10.00 ч. в зала „Сердика” на хотел „Шератон” конференция на тема „Борбата с бедността и социалното изключване – обществен консенсус за нова ефективна политика” .

По време на конференцията ще бъдат дискутирани проблемите и предизвикателствата, пред които е изправена социалната система в България. Акцент ще бъдат и приоритетите в политиката за преодоляване на бедността и социалното изключване у нас.

В конференцията ще участват министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов, вицепрезидентът на Европейския икономически и социален комитет Ирини Пари, Представител на Европейската комисия, постоянният представител на Световната банка в България Флориан Фихтъл. Форумът ще бъде откриет от г-жа Йорданка Фандъкова, кмет на Столична община.

В работата на форума ще се включат членове на Икономическия и социален съвет, народни представители, експерти от Министерството на труда и социалната политика, Националния осигурителен институт, Агенцията за социално подпомагане,Столична община, представители на Европейската анти-бедност мрежа в България, неправителствени организации от социалния сектор, учени.

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава