НОВИНИ - АРХИВ
Икономическият и социален съвет на България беше приет за пълноправен член на Международната асоциация на икономическите и социални съвети и сродни институции (МАИСССИ) от ІХ- тия Конгрес на Асоциацията, който се проведе на 8, 9 и 10 юни 2005 г. в Париж.
Председателят на Икономическия и социален съвет доц. д-р Лалко Дулевски свика първата за 2005 година пленарна сесия .
Страница 140 от 140

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава