НОВИНИ - АРХИВ

ИСС апелира за спешно разработване и приемане на Национална стратегия за участие на България в Индустрия 4.0, която да дефинира целите, пътищата, политиките и да систематизира участието и усилията на обществото за постигане на необходимата степен на конкурентоспособност в новите условия. Свързано с това е и предложението на ИСС за изработване на Национална стратегия за базово дигитално обучение. По този начин младите хора, които ще получат своето адекватно образование и ще участват в пазара на труда със съответни знания и умения, ще могат да се реализират и допринесат за икономическото развитие на България. Това послание е едно от основните в становището на ИСС „Възможности за развитие на политиката за младите хора в България“, прието на последната пленарна сесия през април т.г.

Комисията по труда, социалната и демографската политика разгледа отчета на Икономическия и социален съвет (ИСС) за дейността му през 2018 г. на заседанието си на 3 април 2019 г.

Проф. Лалко Дулевски, председател на Икономическия и социален съвет, представи дейността на съвета за изминалата година. Той акцентира на европейската насоченост на актовете, консултациите и дискусиите през 2018 г. и връзката им с българското председателството на Съвета на ЕС

В становище, прието на пленарната си сесия на 5 март 2019 год., ИСС подкрепя инициативата на Европейската комисия за нова директива за подпомагане на баланса между професионалния и личния живот на родителите и на лицата, полагащи грижи. Инициативата на ЕК за нова европейска директива за равновесието между професионалния и личния живот на родителите и на лицата, полагащи грижи, си поставя за цел да се формулират нови мерки и политики за решаване на проблеми, произтичащи от неравнопоставеното участие на жените на пазара на труда, както и последствията от него като по-ниските пенсии за жените, по-голям риск от бедност, липса на баланс между професионален и личен живот.

Страница 3 от 140

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава