НОВИНИ - АРХИВ

С приобщените млади хора Европа ще преживее своя Ренесанс. Защото едно е ясно: Европа е нашето общо бъдеще. А бъдещето ни ще изграждат младите европейци, заяви председателят на ИСС проф. Лалко Дулевски на европейски форум на високо равнище Гражданско общество за възраждане на ЕС” в Брюксел. Председателят на ИСС бе официален участник във форума по покана напрезидента на Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК) Лука Жайе, който бе и организатор на събитието в Брюксел.

 

Икономическият и социален съвет (ИСС) препоръчва на българското правителство да предложи новият Европейски орган по труда (EОТ) да бъде установен в България с мотива, че това ще има силен положителен ефект в държавите от Централна и Източна Европа, които са най-силно засегнати от негативни явления на трансграничния пазар на труда.

Икономическият и социален съвет (ИСС) прие резолюция, свързана с насърчаването и използването от малките и средните фирми на пазарите за растеж. Резолюцията на ИСС е относно „Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламенти (ЕС) № 596б2014 и (ЕС) 2017/1129 във връзка с насърчаването и използването на пазарите за растеж на МСП“ – COM (2018) 331 final – 2018/0165 (COD).

Страница 4 от 140

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава